Piknik JOM Soccer Club

Tym razem zdjęcia o. Mariusza Hana z Pikniku JOM Soccer Club, który odbył się 07.09.2011 roku. Prosimy o przesyłanie zdjęć z tego pikniku oraz inne, pod adres e-mailowy: jomsc2006@gmail.com  Dziękujemy!!!