Cele JOM SC

Celem Klubu jest dbalość o prawidłowy rozwój psycho-fizyczny oraz zdrowie członków Klubu, które realizowane są poprzez:

  • naukę gry w piłkę nożną
  • upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej i sportu
  • popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej
  • popularyzowanie higienicznego trybu życia
  • organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz zabaw okolicznościowych
  • organizowanie obozów szkoleniowych dla członków oraz innych osób na terenie działalności Klubu
  • współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
  • skupianie dzieci i młodzieży polonijnej w środowisku sprzyjającym rozwijaniu mowy polskiej


Leave a Reply