News

Tu znajdują się różne informacje oraz media jakimi posługuje się JOM SC. Zapraszamy do oglądnięcia “Info JOM SC”, gdzie podane są informacje tego co się wydarzyło w ostatnim czasie w JOM Soccer Club. Zapraszamy do oglądnięcia i czytania naszego blogu oraz konta na Facebook. Odpowiednio należy wejść w “Blog JOM SC”, “Facebook JOM SC” oraz “YouTube JOM SC”.

JOM SC założyli o. Mariusz Han, jezuita oraz Tomasz Dutkiewicz i powstał przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym w roku 2004 jako niezależna organizacja non-for-profit. JOM SC nie należy do Jezuickiego Ośrodka Milenijnego, mimo, że przy nim rozpoczynał swoją działalność. Pozostajemy nadal wdzięczni za ówczesne zaangażowanie oraz pomoc duchową w tamtym okresie czasu. Serdecznie zapraszamy!!!

Leave a Reply